Guest
formular_inscriere formular_inscriere
Minimizare Maximizează

Formular de inscriere la cursurile de formare
Date proiect
Proiect ID:62534
Informații personale
Va rugam introduceti datele dvs. personale:
Numele:
Prenume:
Data nasterii:
(format ZZ-LL-AAAA)
Gen:
Serie si numar CI:CNP:
Varsta:
Nationalitate:Alta nationalitate:
Minoritate:Alta minoritate:
Mediul de resedinta:Localitate de resedinta:
Adresa (strada):Numar strada:
Judet:
Telefon:Email:

Date profesionale
Judet
Unitatea de invatamant cu personalitate juridica la care este incadrat:
Localitatea:
Mediul in care este situata scoala:
Functia dvs:
Statut:
Specializarea:
Gradul didactic:
Nivelul studiilor:
Limba de predare:

Nivelul de instruire

Centrul de formare
Centru de formare


Îmi exprim consimţământul ca echipa de implementare a proiectului „Competenţă, profesionalism și dimensiune europeană prin integrarea TIC in actul educaţional” să prelucreze datele mele cu caracter personal rezultate din formularul mai sus completat. De asemenea, am luat la cunostinta faptul ca imi pot exercita toate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in Monitorul Oficial nr. 790/12.12.2001