Guest
Evenimente Evenimente
Minimizare Maximizează
« Înapoi

Desfasurarea sesiunii de formare a formatorilor

 

Activitatea de formare a formatorilor
 
Proiect  „Competenţă, profesionalism şi dimensiune europeană prin integrare TIC în actul educaţional”
 
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Botoşani este beneficiarulproiectului strategic multiregional „Competenţă, profesionalism şi dimensiune europeană prin integrarea TIC în actul educaţional”, ID 57406, având ca parteneri Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş, Casa Corpului Didactic Maramureş, Casa Corpului Didactic Botoşani, Universitatea Danubius din Galaţi şi S.C. SIVECO România SA.
Proiectul urmăreşte îmbunătăţirea calităţii învăţământului prin corelarea pregătirii cadrelor didactice cu nevoile şi interesele elevilor, crearea de alternative moderne la formele clasice de formare continuă, dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar precum şi corelarea acestora cu cerinţele europene.
     Efectele pe termen mediu și lung:
- scăderea ratei de părăsire a sistemului și încurajarea tinerilor să adopte cariera didactică;
- îmbunătățirea calității învățământului prin corelarea pregătirii cadrelor didactice cu nevoile și interesele elevilor;
- creșterea calității programelor de formare prin alternative moderne la formele clasice de formare continuă;
- diseminarea bunelor practici la nivel de sistem și pentru proiectele viitoare;
- optimizarea competențelor capitalului uman din sistemul de învățământ pre-universitar și corelarea lor cu cerințele europene.
În cadrul proiectului vor fi formate 5400 de cadre didactice, din judeţele Botoşani şi Maramureş.Cursurile sunt gratuite şi acreditate, la sfârşitul formării cadrele didactice vor beneficia de un număr de 40 creditetransferabile.
În perioada următoare vor avea loc activităţile de formare a formatorilor, după cum urmează:
- Casa Corpului Didactic Botoşani: 2-4 septembrie 2012 (pentru 40 de formatori din judeţul Botoşani).
- Casa Corpului Didactic Maramureş: 6-8 septembrie 2012 (pentru 40 de formatori din judeţul Maramureş).
Formatorii de la Universitatea Danubius Galaţi si SC SIVECO România SA vor prezenta cele patru module:
-          Modulul 1: formarea competentelor IT si certificare IT;
-          Modulul 2:Proiectarea şi implementarea curriculumului centrat pe competenţe;
-          Modulul 3:Managementul clasei–gestionarea situaţiilor de criză;
-          Modulul 4: Metode interactive de predare – învăţare.
Proiectul „Competenţă, profesionalism şi dimensiune europeană prin integrarea TIC în actul educaţional” se derulează în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa Prioritară 1, DMI 1.3.
Bugetul total al proiectului este de 17.106.196,00 lei, din care contribuţia beneficiarului este de 3.591.851,00 lei.
 
Prof. Daniel Constantin Cojocariu,
 Responsabil cu activităţile de diseminare, imagine, feedback şi comunicare
 
*Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României