Guest
Despre proiect Despre proiect
Minimizare Maximizează

Despre proiect

Competenţă, profesionalism şi dimensiune europeană prin integrarea TIC în actul educaţional

 

Scop:
Obiectivul principal al proiectului vizează dezvoltarea competenţelor personalului didactic printr-un program de formare continuă, în scopul abilitării curriculare durabile cu ajutorul instrumentelor digitale şi îmbunătăţirea calificării în educaţie.
 
Obiective:
1. formarea si certificarea a 80 de formatori si a 5400 cadre didactice, in vederea implementarii proiectului la nivel multiregional;
2. elaborarea suportului de curs pentru participantii la formare si tiparirea acestuia in 5600 exemplare;
3. acreditarea programului de formare continua;
4. promovarea inovatiei in formarea transparenta a pregatirii profesionale prin dezvoltarea unui portal al programului de formare continua bazat pe domenii prioritare si resurse digitale
 
Grup ţintă:
- 80 de formatori
- 5400 de cadre didactice (ISCED 06) care predau discipline diferite si care vor fi selectate din unitati scolare din invatamantul preuniversitar
Dintre aceştia:
-Cadre didactice/personal didactic din învăţământul preşcolar (ISCED 0-6) = 350
- Cadre didactice/personal didactic din învăţământul primar (ISCED 0-6) = 1000
Cadre didactice/personal didactic din învăţământul profesional şi tehnic (ISCED 0-6) = 50
Cadre didactice/personal didactic din învăţământul secundar inferior (ISCED 0-6) = 2500
Cadre didactice/personal didactic din învăţământul secundar superior (ISCED 0-6) = 1500
 
Beneficiari:
- directi - 80 de formatori şi 5400 de cadre didactice (ISCED 06)
-indirecti - 12.000 cadre didactice si 30 de inspectori scolari din judetele Botosani si Maramures; aproximativ 55.000 de elevii implicati in procesul didactic
 
Activităţi (pe scurt):
1. Elaborarea si multiplicarea suportului de curs
2 .Organizarea sesiunilor de formare
3. Simpozion – planificare şi organizare
4. Conferinţa Regionala – planificare şi organizare
5. Evaluare de impact:
6. Portalul proiectului: analiză, dezvoltare, testare, lansare, administrare, actualizare, întreţinere
 
Indicatori
 
Nr. crt.
Categorie
Valoarea grup ţintă (din Cererea de finanţare)
Indicatori [1 output]
 
 
1.
Personal din educaţie şi formare instruit/perfecţionat 
5400
2.
Număr de participanţi la instruire, - formare profesională continuă
5400
3.
Număr de participanţi FSE – femei
4320
4.
Număr de participanţi FSE din mediul rural
3240
Indicatori [2 result]
 
 
1.
Rata personalului din educaţie şi formare pregătit care a fost certificat(%)
75
2.
Număr de participanţi la instruire certificaţi - formare profesională continuă
 
4050
3.
Număr de participanţi la instruire certificaţi - formare profesională continuă, din care: Femei
 
3240
4.
Număr de participanţi la instruire certificaţi - formare profesională continuă, din care: Rural
 
2430
Indicatori adiţionali [output]
 
 
1.
Curriculum-ul programului de formare continua
1
2.
Un pachet software continand variantele digitale ale celor 4 module de curs
1
3.
Un portal destinat activitatilor de formare continua
1
Indicatori adiţionali [result]
 
 
1.
Set suport de curs ( 4 manuale + 4 CD-uri)
1
2.
Conferinta
1
3.
Simpozion
1
4.
Raport de evaluare
1
Grup ţintă
 
 
1.
Cadre didactice/personal didactic din învăţământul preşcolar (ISCED 0-6)
350
2.
Cadre didactice/personal didactic din învăţământul primar (ISCED 0-6)
1000
3.
Cadre didactice/personal didactic din învăţământul profesional şi tehnic (ISCED 0-6)
50
4.
Cadre didactice/personal didactic din învăţământul secundar inferior (ISCED 0-6)
2500
5.
Cadre didactice/personal didactic din învăţământul secundar superior (ISCED 0-6)
1500

 

Rezultate vizate:

R1. Programa de curs, 1 buc
R2. Realizarea suportului de curs pentru grupul tintă, 5600 buc.
R3. multiplicarea suportului de curs pentru grupul tintă, 5600 buc.
R4. formarea a 5400 de cadre didactice
R5. certificarea a minim 75% din numărul total al persoanelor formate, adică minim 4500.
R6. raportul privind evaluarea de impact, 1 buc
R7. Conferinta, 1 buc
R8. Portalul proiectului, 1 buc,
R9 Simpozion, 1 buc.
 
Perioada de derulare: 1 octombrie 2010 - 31 septembrie 2013
Buget total proiect: 17.106.196,00 lei
Manager proiect : Prof. Dr. Ada Alexandrina Macovei