Guest
Cursuri Cursuri
Minimizare Maximizează
Programul de formare în cadrul Proiectului „Competenţă, profesionalism şi dimensiune europeană prin integrarea TIC în actul educaţional” - ID 57406  cuprinde patru module:
-         Modulul 1: Formarea competenţelor IT şi certificare IT – modul de 45 de ore, cu 10 credite profesionale transferabile asociate;
-         Modulul 2: Proiectarea şi implementarea curriculumului centrat pe competenţe – modul de 45 de ore, cu 10 credite profesionale transferabile asociate;
-         Modulul 3: Managementul clasei – gestionarea situaţiilor de criză – modul de 25 de ore, cu 10 credite profesionale transferabile asociate;
-         Modulul 4: Metode interactive de predare – învăţare – modul de 45 de ore, cu 10 credite profesionale transferabile asociate.