Guest
Afişare conţinut web Afişare conţinut web
Minimizare Maximizează
Comunicat de presa Comunicat de presa
Minimizare Maximizează

 

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”
Titlul proiectului:Competenţă, profesionalism şi dimensiune europeană prin integrarea TIC în actul educaţional
Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/57406
Beneficiar: INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BOTOŞANI
 
 
 
Comunicat de presă
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Botoşani este beneficiarul proiectului strategic multiregional „Competenţă, profesionalism şi dimensiune europeană prin integrarea TIC în actul educaţional”, ID 57406, având ca parteneri Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş, Casa Corpului Didactic Maramureş, Casa Corpului Didactic Botoşani, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi S.C. SIVECO România SA.
Proiectul urmăreşte îmbunătăţirea calităţii învăţământului prin corelarea pregătirii cadrelor didactice cu nevoile şi interesele elevilor, crearea de alternative moderne la formele clasice de formare continuă, dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar precum şi corelarea acestora cu cerinţele europene.
În cadrul proiectului vor fi formate 5400 de cadre didactice, din judeţele Botoşani şi Maramureş.Cursurile sunt gratuite şi acreditate, la sfârşitul formării cadrele didactice vor beneficia de un număr de 55 credite transferabile.
Toate aceste cursuri oferă oportunitatea completării dosarului personal cu atestatele de formare continuă, eliberate de MECTS, numărul de credite obţinute fiind necesar pentru îndeplinirea criteriilor legate de formarea continuă din grilele de evaluare a activităţii în diferite contexte profesionale (evaluare anuală, gradaţii de merit, pretransfer, restrângeri de activitate etc.).
Inscrierile la aceste cursuri de formare se fac accesând site-urile:
-          http://www.isjbotosani.ro/
Proiectul „Competenţă, profesionalism şi dimensiune europeană prin integrarea TIC în actul educaţional” se derulează în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa Prioritară 1, DMI 1.3.
 
02.09.2011
Manager proiect,
Prof. Dr. Ada-Alexandrina Macovei

Etiam id sem urna, at porttitor leo. Integer eu magna vehicula magna porttitor molestie. Sed feugiat iaculis semper. Pellentesque pharetra nunc eu mauris tristique nec hendrerit lectus pellentesque. Nulla eleifend nibh ligula, quis sagittis velit. Aenean vel dui dolor.

Comunicate de presa Comunicate de presa
Minimizare Maximizează
« Înapoi

Comunicat 20.08.2011

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”
Titlul proiectului:Competenţă, profesionalism şi dimensiune europeană prin integrarea TIC în actul educaţional
Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/57406
Beneficiar: INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BOTOŞANI
 
 
 
Comunicat de presă
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Botoşani este beneficiarulproiectului strategic „Competenţă, profesionalism şi dimensiune europeană prin integrarea TIC în actul educaţional”, ID 57406, având ca parteneri Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş, Casa Corpului Didactic Maramureş, Casa Corpului Didactic Botoşani, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi S.C. SIVECO România SA. Proiectulse derulează în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa Prioritară 1, DMI 1.3.
Finanţarea aprobată nerambursabilă este de maximum 13.512.207,00 Lei, reprezentând 79,00% din totalul costurilor eligibile proiectului, pentru o durată de trei ani.
Obiectivul proiectului vizează dezvoltarea competenţelor personalului didactic printr-un program de formare continuă, în scopul abilitării curriculare durabile cu ajutorul instrumentelor digitale şi îmbunătăţirea calificării în educaţie.
Prin acest proiect ne dorim formarea şi certificarea a 80 de formatori şi a 5400 cadre didactice (din judeţele Botoşani şi Maramureş), în vederea implementării proiectului la nivel multiregional, elaborarea unui suport de curs, acreditarea programului de formare continuă, dezvoltarea unui portal al programului de formare continuă bazat pe domenii prioritare şi resurse digitale.
Se doreşte scăderea ratei de părăsire a sistemului şi încurajarea tinerilor să adopte cariera didactică, îmbunătăţirea calităţii învăţământului prin corelarea pregătirii cadrelor didactice cu nevoile şi interesele elevilor, crearea de alternative moderne la formele clasice de formare continuă, diseminarea bunelor practici şi pentru proiecte viitoare, dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi corelarea acestora cu cerinţele europene.
26.08.2011
Manager proiect,
Prof. Dr. Ada-Alexandrina Macovei